Wirtualny Dziekanat

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Rejestracja na studia

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym.

Tożsamość administratora danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.

Cele przetwarzania i podstawy prawne:
- W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO
- W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z prowadzeniem postępowania odwoławczego – w przypadku złożenia odwołania od wyników postępowania rekrutacyjnego: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO
- W przypadku wyboru kandydatury – podjęcie działań związanych z przygotowaniem umowy o kształcenie (w przypadku jej zawierania): art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
- Sporządzenie oraz udostępnienie listy rankingowej: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
- Kontakt w celach organizacyjnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
- Dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
- Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie oraz pocztowe);
3) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, nie krócej jednak niż do zakończenia postępowania odwoławczego. Po tym okresie będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
W przypadku przyjęcia na studia Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa.
Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane. Protokoły oraz sprawozdania Komisji Rekrutacyjnych są przechowywane bezterminowo.

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś ich niepodanie może skutkować niemożnością udziału w postępowaniu rekrutacyjnym lub odrzuceniem zgłoszenia rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje: Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym


Informacja o plikach cookie

Zamknij [x]

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Więcej informacji